Kosten

PPHD heeft geen contracten met zorgverzekeringen. Als u door de huisarts verwezen wordt voor een behandeling in de Basis GGZ, krijgt u een percentage van de kosten vergoed (65-85 procent, dit verschilt per verzekering), maar u moet wel eerst uw eigen risico aanspreken.   

 • Het particuliere coachtarief is €95,- per uur (vrijgesteld van btw). Wilt u het zakelijk opvoeren of van uw werkgever        terugvragen dan is het tarief €150,- per uur (ex btw van 21%). Wij werken meestal in sessies van 1,5-2 uur.
 • Het kan zijn dat uw vraag valt in de categorie ‘onverzekerde producten’, volgens de regels van de ziektekostenverzekering. Dit betekent dat de consulten niet vergoed worden. Als u een restitutiepolis heeft of een aanvullende verzekering, wordt een per verzekeraar verschillend percentage (tussen 65 en 85 procent) van het consult vergoed. 
 • Indien u doorverwezen bent door uw huisarts/praktijkondersteuner-GGZ binnen een zorgprogramma GGZ, vallen de kosten onder uw ziektekostenverzekering tot en met eind 2021. Vanaf 2022 is deze constructie door de ziektenkostenverzekeraars gestopt.
 • Het uurtarief (drie kwartier behandeltijd, kwartier voorbereiding/administratietijd) voor individuele contacten volgt de NzA richtlijnen, in 2021  wordt € 114,41 per uur aangehouden.
 • Vanaf 2022 verandert het betalingssysteem in de GGZ. Meer informatie hiervoor volgt.
 • De tarieven in de groepen zijn afhankelijk van de groepsgrootte. Voor trainingen en coach-trajecten wordt tevoren een prijsafspraak met u of met uw werkgever gemaakt.     
 • Per prestatiecode zijn de maximumtarieven voor de GBGGZ in 2021: 
  Prestatie Tarief 2021
  Basis ggz Kort  (max.294 minuten) € 522,13
  Basis ggz Middel  (max.495 minuten) € 885,01
  Basis ggz Intensief (max.750 minuten) € 1434,96
  Basis ggz Chronisch (max. 750 minuten) € 1380,49
  Onvolledig behandeltraject  € 228,04 (0-120 minuten)
  Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) € 114,41 (per 45-60 minuten)
 • AGB code van de praktijk is 94062204 en van Henriëtte Deckers persoonlijk: 9406224. Het BIG-registratie nummer van Henriëtte Deckers is 49049651225. Dit zijn gegevens waar zorgverzekeraars soms naar vragen als u informeert over het percentage van de kosten dat u vergoed krijgt.
 • Toelichtingen in de regelgeving zijn geactualiseerd en verduidelijkt.