Kosten


  • Het particuliere tarief voor coach - en supervisie-consulten is €100,- per uur (vrijgesteld van btw). Wilt u het zakelijk opvoeren of van uw werkgever  terugvragen dan is het tarief €150,- per uur (ex btw van 21%). Wij werken meestal in sessies van 1,5 tot 2 uur.
  • PPHD heeft geen contracten met ziektekostenverzekeraars. Als u door de huisarts verwezen wordt voor een behandeling in de Basis GGZ, krijgt u een percentage van de kosten vergoed (65-85 procent, dit verschilt per verzekering), maar u moet wel eerst uw eigen risico aanspreken.   
  • PPHD volgt de wet en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), wat tarieven in de BGGZ betreft.
  • Met ingang van 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) gevolgd.
  • Voor de kosten van trainingen en coach-trajecten wordt tevoren een prijsafspraak met u of met uw werkgever gemaakt.     
  • Kosten van groepsbehandelingen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal sessies en benodigde voorbereiding
  • AGB code van de praktijk is 94062204 en van Henriëtte Deckers persoonlijk: 9406224. Het BIG-registratie nummer van Henriëtte Deckers is 49049651225. Dit zijn gegevens waar zorgverzekeraars soms naar vragen als u informeert over het percentage van de kosten dat u vergoed krijgt.