Kosten

 • Psychologische hulp is vrijgesteld van BTW. Indien er sprake is van een training- of coachingstraject wordt tevens BTW in rekening gebracht. Gemaakte reiskosten worden in rekening gebracht.
 • Indien u doorverwezen bent door uw huisarts/praktijkondersteuner-GGZ binnen een zorgprogramma GGZ, vallen de kosten onder uw ziektekostenverzekering.
 • Het kan zijn dat uw vraag valt in de categorie ‘onverzekerde producten’, volgens de regels van de ziektekostenverzekering. Dit betekent dat de consulten niet vergoed worden. Als u een restitutiepolis heeft, wordt een per verzekeraar verschillend percentage van het consult vergoed.
 • U kunt de rekening die u na afloop van het behandeltraject krijgt doorsturen naar uw verzekering. U krijgt een gedeelte van de kosten vergoed. Percentages die vergoed worden zijn per zorgverzekering verschillend. Bij alle verzekeringen is een verwijsbrief voor GBGGZ (Generalistische Basis GGZ) van de huisarts een voorwaarde.
 • Het uurtarief (drie kwartier behandeltijd, kwartier voorbereiding/administratietijd) voor individuele contacten volgt de NzA richtlijnen, in 2021  wordt € 114,41 per uur aangehouden.
 • De tarieven in de groepen zijn afhankelijk van de groepsgrootte. Voor trainingen en coach-trajecten wordt tevoren een prijsafspraak met u of met uw werkgever gemaakt.     
 • Per prestatiecode zijn de maximumtarieven voor de GBGGZ in 2021: 
  Prestatie Tarief 2021
  Basis ggz Kort  (max.294 minuten) € 522,13
  Basis ggz Middel  (max.495 minuten) € 885,01
  Basis ggz Intensief (max.750 minuten) € 1434,96
  Basis ggz Chronisch (max. 750 minuten) € 1380,49
  Onvolledig behandeltraject  € 228,04 (0-120 minuten)
  Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) € 114,41 (per 45-60 minuten)
 • AGB code van de praktijk is 94062204 en van Henriëtte Deckers persoonlijk: 9406224. Het BIG-registratie nummer van Henriëtte Deckers is 49049651225. Dit zijn gegevens waar zorgverzekeraars soms naar vragen als u informeert over het percentage van de kosten dat u vergoed krijgt.
 • Toelichtingen in de regelgeving zijn geactualiseerd en verduidelijkt.