Wachttijden, Kwaliteit, Klachten

Wachtijden

Voor supervisievragen en coachtrajecten is de wachttijd tot de eerste afspraak ongeveer een week.

Kwaliteit

PPHD beschikt over een erkend kwaliteitsstattuut.
AGB code van de praktijk is 94062204 en van Henriëtte zelf: 94002835

Klachten

Mocht u klachten hebben dan stellen wij het op prijs dat u die meldt. Voor de verbetering van onze praktijkvoering is alle feedback welkom. En als we er samen niet uitkomen en u daarvoor aanleiding ziet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Deze website is beveiligd, dus uw privacy is gewaarborgd als u gegevens met ons deelt