Wachttijden, Kwaliteit, Klachten

Wachtijden

Momenteel kunnen geen nieuwe trajecten gestart worden

Kwaliteit

PPHD beschikt over een erkend kwaliteitsstattuut.
AGB code van de praktijk is 94062204 en van Henriëtte zelf: 94002835

Klachten

Mocht u klachten hebben dan stellen wij het op prijs dat u die meldt. Voor de verbetering van onze praktijkvoering is alle feedback welkom. En als we er samen niet uitkomen en u daarvoor aanleiding ziet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Deze website is beveiligd, dus uw privacy is gewaarborgd als u gegevens met ons deelt